تماس با استادکار

09353097929 مشاوره و بازدید 

نصب پارکت

دانستن نکات زیر به شما کمک می کند تا زمانی که نصاب پارکت لمینت برای نصب لمینت هایتان می آید و شروع به کار می کند بتوانید نکات کلیدی را به او یاداروی نمایید لذا باید چند نکته را قبل از نصب پارکت لمینت بدانید:


1. حداقل 24 ساعت قبل از نصب، پارکت ها را در محل نصب قرا دهید تا با دمای محیط هم دما شود.
2. محلی را به می خواهید پارکت نصب کنید کاملاً تمیز نمایید.
3. محل نصب لمینت نباید نمناک باشد.

چگونه پارکت نصب می شود؟

1. برای تعیین جهت نصب پارکت بایستی طول پارکت ها در راستای نور و در جهت طول فضا باشد اگر طول و عرض فضا یکسان است باید جهت نور در الویت باشد در فضای مستطیلی که پنجره ها در دیوارهای طولی می باشد لمینت ها را در جهت طول فضا نصب نمایید و گزینه نور را در نظر نگیرید.
2. از دیواری که طول بیشتر دارد شروع نمایید و فوم ها را موازی با دیوار بر روی کف پهن نمایید.
3. پارکت ها را حدود 8 میلیمتر ( ضخامت هر لمینت ) با دیوار فاصله بدهید از قطعات کوچک پارکت ها برای رعایت فاصله استفاده نمایید قبل از شروع به کار این قطعات ( هر متر دو قطعه ) در کنار دیوار قرار دهید.
4. شیار دور پارکت ( کلیک ) طوری طراحی شده است که باید از سمت چپ شروع به کار نمایید.
5. وقتی به انتها رسیدیم تایل آخر را برگردانید و فاصله تا انتها را علامت زده و برش دهید یا فاصله را با متر اندازه گیری و برش دهید.
6. چیدمان پارکت ها به روش های پله ای، آجری و جناقی می باشد ولی بهتر این است که روش پله ای را انتخاب کنید و ابتدا ردیف اول را با یک تال 120 شروع کرده و سپس قطعه 90 سانتی متری را نصب و بعد از آن یک قطعه 60 سانتی متری و سپس قطعه 30 سانتی متری را نصب نمایید ردیف دوم را با یک تایل 90 سانتی متری شروع نمایید. و ردیف سوم را یا بک تایل 60 سانتی متری ( نصف لمینت ) شروع نمایید و ردیف چهارم را با یک تایل 30 سانتی متری شروع کنید و پس از اتمام ردیف چهارم مجدداً از یک تایل 120 سانتی متری ردیف بعدی را دنبال کرده و ادامه دهید.
7. پارکت های بریده شده را در انتها می توانید استفاده کنید. تا دور ریزها کاهش یابد.
9. فوم بعدی را پهن نمایید و دقت کنید تا فوم ها روی هم نیفتد فقط مماس با هم قرار گیرد.

تماس با استادکار 09353097929