تماس با استادکار

09353097929 مشاوره و بازدید 

آجر نما - آجر نمای نسوز

آجر نماي نسوزآجر نسوز، همچنين به عنوان آجر آتش شناخته مي شود يک نوع از آجر تخصصي است که براي استفاده در محيط هاي با حرارت بالا مانند کوره ها و همچنين نماي داخلي و بيروني ساختمان بکار مي رود شرکت هاي متعددي آجر نسوز را با طيف وسيعي از شکل، اندازه و استيل توليد مي کنند. آجر نسوز در درجه اول مي تواند درجه حرارت بسيار بالا را بدون شکست تحمل کند.

سفارش محصول

جهت سفارش در تهران با شماره 02187761351 داخلی 3 ،در اصفهان با شماره 03132244251 و ديگر شهرها با همراه 09907873266 تماس بگيريد.

جهت مشاهده نمونه محصول و مشخصات محصول با همراه 09907873266 در تلگرام تماس حاصل فرماييد.

محصولات آجرنما

روي محصول کليک نماييد تا به بخش مربوطه هدايت شويد

 
آجرنما ساده

آجرنما ساده

آجرنما آنتیک

آجرنما آنتیک

آجرنما ترکیبی ابعادی

آجرنما ترکیبی ابعادی

آجرنما رستیک

آجرنما رستیک

آجرنما سخره ای

آجرنما سخره ای

آجر کرکره ای

آجر کرکره ای

فروش هاي ويژه آجر

 
# نوع مصالح نوع فروش ويژگي شهر ابعاد
1 آجرنسوز فروش وِيژه انگليسي - رندوم قرمز امکان ارسال به تمامي شهرها 31*7*2.5
2 آجرنسوز قيمت مناسب انواع رنگ بندي امکان ارسال به تمامي شهرها ابعاد مختلف موجود است
3 آجر شيل فروش ويژه (محدود) - امکان ارسال به تمامي شهرها ابعاد مختلف موجود است
4 آجر نسوز فروش ويژه (محدود) نسوز شاموتي امکان ارسال به تمامي شهرها ابعاد مختلف موجود است
5 آجر لفتون فروش ويژه (محدود)  پک بندي شده امکان ارسال به تمامي شهرها -
(فروش ويژه) آجرنما نسوز قرمز طرح انگليسي 
تهران: 02187761351 داخلی 3- اصفهان: 03132244251
 
 

آجرنما نسوز ساده

آجرنما ساده مدل S01 S03

آجرنما ساده مدل S01 S03

ابعاد
S01: 260*55*27
S03: 310*70*27
S04 آجرنما ساده مدل

S04 آجرنما ساده مدل

ابعاد
S04 : 100*100*27
S05آجرنما ساده مدل

S05آجرنما ساده مدل

ابعاد
S05: 200*200*30
S06 S08 آجرنما ساده مدل

S06 S08 آجرنما ساده مدل

ابعاد
S06: 260*55*27
S08: 310*70*27
S12 S14 آجرنما ساده مدل

S12 S14 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s12: 260*55*27
s14: 310*70*27
S15 آجرنما ساده مدل

S15 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s15: 100*100*27
S16 آجرنما ساده مدل

S16 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s16: 200*200*30
s23-s25 آجرنما ساده مدل

s23-s25 آجرنما ساده مدل

ابعداد
s23: 260*55*27
s25: 310*70*27
s33-s31 آجرنما ساده مدل

s33-s31 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s33: 310*70*27
s31: 260*55*27
S41 S39  آجرنما ساده مدل

S41 S39 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s41: 310*70*27
s39: 260*55*27
S57 S58 آجرنما ساده مدل

S57 S58 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s57: 310*70*27
s58: 100*100*27
S58 آجرنما ساده مدل

S58 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s58: 100*100*27
S65  آجرنما ساده مدل

S65 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s65: 310*70*27
S66  آجرنما ساده مدل

S66 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s66: 100*100*27
S72  آجرنما ساده مدل

S72 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s72: 600*100*27
S85  آجرنما ساده مدل

S85 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s85: 310*70*27
S87  آجرنما ساده مدل

S87 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s87: 600*100*27
S123 آجرنما ساده مدل

S123 آجرنما ساده مدل

ابعاد s123: 310*70*27
S124 آجرنما ساده مدل

S124 آجرنما ساده مدل

ابعاد s124: 310*70*27
S126 آجرنما ساده مدل

S126 آجرنما ساده مدل

ابعاد s126: 600*100*27
S127 آجرنما ساده مدل

S127 آجرنما ساده مدل

ابعاد s127: 310*70*27
S129 آجرنما ساده مدل

S129 آجرنما ساده مدل

ابعاد S129: 600*100*27
S133 آجرنما ساده مدل

S133 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s133: 310*70*27
S135 آجرنما ساده مدل

S135 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s135: 600*100*27
St119 آجرنما ساده مدل

St119 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st119: 310*70*27
St120  St118  آجرنما ساده مدل

St120 St118 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st120: 260*55*27 st118: 310*70*27
St121 آجرنما ساده مدل

St121 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st121: 260*55*27
St122 آجرنما ساده مدل

St122 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st122: 310*70*27

آجر آنتيک

Ga01-Ga03 آجر آنتیک

Ga01-Ga03 آجر آنتیک

ابعاد
a01: 260*55*27
a03: 310*55*27
Ga04 آجر آنتیک

Ga04 آجر آنتیک

ابعاد
a04: 100*100*27
Ga05 آجر آنتیک

Ga05 آجر آنتیک

ابعاد
a05: 200*200*27
Ga09-a11 آجر آنتیک

Ga09-a11 آجر آنتیک

ابعاد
a09: 260*55*27
a11: 310*70*27
Ga12 آجر آنتیک

Ga12 آجر آنتیک

ابعاد
a12: 100*100*27
Ga13 آجر آنتیک

Ga13 آجر آنتیک

ابعاد
a13: 200*200*27
Ga27 آجر آنتیک

Ga27 آجر آنتیک

ابعاد
a27: 310*70*27
Ga35 آجر آنتیک

Ga35 آجر آنتیک

ابعاد
a35: 310*70*27
Ga51 آجر آنتیک

Ga51 آجر آنتیک

ابعاد
a51: 310*70*27
Ga52 آجر آنتیک

Ga52 آجر آنتیک

ابعاد
a51: 100*100*27
Ga59 آجر آنتیک

Ga59 آجر آنتیک

ابعاد
a59: 310*70*27
Ga60 آجر آنتیک

Ga60 آجر آنتیک

ابعاد
a60: 100*100*27
Ga73 آجر آنتیک

Ga73 آجر آنتیک

ابعاد
a73: 310*70*27
Ga75-Ga74 آجر آنتیک

Ga75-Ga74 آجر آنتیک

ابعاد
a75: 260*65*27
a74: 220*55*27
Ga78-Ga79 آجر آنتیک

Ga78-Ga79 آجر آنتیک

ابعاد
a78: 220*55*27
a74: 260*65*27
Ga116-Ga117 آجر آنتیک

Ga116-Ga117 آجر آنتیک

ابعاد
a116: 260*65*27
a117: 220*55*27
Gat82 آجر آنتیک

Gat82 آجر آنتیک

ابعاد
at82: 310*70*27
Gat83 آجر آنتیک

Gat83 آجر آنتیک

ابعاد
at83: (220-60)*70*27
Gat120 آجر آنتیک

Gat120 آجر آنتیک

ابعاد
at120: 260*65*27
Gat126 آجر آنتیک

Gat126 آجر آنتیک

ابعاد
at126: (200-60)*70*27

آجرنما ابعادي

at87 آجرنما ابعادی

at87 آجرنما ابعادی

ابعاد
at87: 260*55*27
260*55*50
at89 آجرنما ابعادی

at89 آجرنما ابعادی

ابعاد
at89: 100*100*27
100*100*27
at90 آجرنما ابعادی

at90 آجرنما ابعادی

ابعاد
at90: 260*55*27 260*55*50
at92 آجرنما ابعادی

at92 آجرنما ابعادی

ابعاد
at92: 260*55*27
at94 آجرنما ابعادی

at94 آجرنما ابعادی

ابعاد
at94: 310*70*27
310*70*50
at97 آجرنما ابعادی

at97 آجرنما ابعادی

ابعاد
at97: 310*70*27
310*70*50
at107 آجرنما ابعادی

at107 آجرنما ابعادی

ابعاد
at107: 100*100*27
100*100*50
at110 آجرنما ابعادی

at110 آجرنما ابعادی

ابعاد
at110: 100*100*27
100*100*50
st92 آجرنما ابعادی

st92 آجرنما ابعادی

ابعاد
st92: 310*70*27
310*70*50
st94 آجرنما ابعادی

st94 آجرنما ابعادی

ابعاد
st92: 260*55*27
260*55*50
st98 آجرنما ابعادی

st98 آجرنما ابعادی

ابعاد
st98: 310*70*27
310*70*50
st101 آجرنما ابعادی

st101 آجرنما ابعادی

ابعاد
st101: 310*70*27
310*70*50

آجرنما رستيک

Gr02-Gr01 آجرنما رستیک

Gr02-Gr01 آجرنما رستیک

ابعاد
r02: 310*70*27
r01: 260*55*27
Gr03 آجرنما رستیک

Gr03 آجرنما رستیک

ابعاد
r03: 200*200*27
Gr05-r04 آجرنما رستیک

Gr05-r04 آجرنما رستیک

ابعاد
r05: 310*70*27
r04: 260*55*27
Gr06 آجرنما رستیک

Gr06 آجرنما رستیک

ابعاد
r06: 200*200*27
Gr08-Gr07 آجرنما رستیک

Gr08-Gr07 آجرنما رستیک

ابعاد
r08: 310*70*27
r07: 260*55*27
Gr10-r09 آجرنما رستیک

Gr10-r09 آجرنما رستیک

ابعاد
r10: 310*70*27
r09: 260*55*27
Gr12-Gr11 آجرنما رستیک

Gr12-Gr11 آجرنما رستیک

ابعاد
r12: 310*70*27 r11: 260*55*27
Gr17 آجرنما رستیک

Gr17 آجرنما رستیک

ابعاد
r17: 260*65*27
Gr18 آجرنما رستیک

Gr18 آجرنما رستیک

ابعاد
r18: 260*65*27
Gr20 آجرنما رستیک

Gr20 آجرنما رستیک

ابعاد
r20: 310*70*27
Gr22 آجرنما رستیک

Gr22 آجرنما رستیک

ابعاد
r22: 600*100*27
Gr23 آجرنما رستیک

Gr23 آجرنما رستیک

ابعاد
r23: 600*100*27
Gr24 آجرنما رستیک

Gr24 آجرنما رستیک

ابعاد
r24: 600*100*27
Gr25 آجرنما رستیک

Gr25 آجرنما رستیک

ابعاد
r25: 600*100*27
Gr26 آجرنما رستیک

Gr26 آجرنما رستیک

ابعاد
r26: 600*100*27
Grd28 آجرنما رستیک

Grd28 آجرنما رستیک

ابعاد
rd28: 310*33*27
260*25*27
Grd29 آجرنما رستیک

Grd29 آجرنما رستیک

ابعاد
rd29: 310*33*27
260*25*27

آجرنما سخره ايي

Gc01-Gc02 آجر سخره ای

Gc01-Gc02 آجر سخره ای

ابعاد
c01: 260*55
c02: 310*70
Gc04-Gc05 آجر سخره ای

Gc04-Gc05 آجر سخره ای

ابعاد
c04: 260*55
c05: 310*70
Gc08-Gc07 آجر سخره ای

Gc08-Gc07 آجر سخره ای

ابعاد
c07: 260*55
c08: 310*70
Gc11-Gc10 آجر سخره ای

Gc11-Gc10 آجر سخره ای

ابعاد
c10: 260*55
c11: 310*70
Gc28 آجر سخره ای

Gc28 آجر سخره ای

ابعاد
c28: 70*70
Gc29 آجر سخره ای

Gc29 آجر سخره ای

ابعاد
c29: 70*70
Gc30 آجر سخره ای

Gc30 آجر سخره ای

ابعاد
c30: 70*70
Gc31 آجر سخره ای

Gc31 آجر سخره ای

ابعاد
c31: 70*70
Gca03 آجر سخره ای

Gca03 آجر سخره ای

ابعاد
ca03: 100*100
Gca06 آجر سخره ای

Gca06 آجر سخره ای

ابعاد
ca06: 100*100
Gca21 آجر سخره ای

Gca21 آجر سخره ای

ابعاد
ca21: 100*100
Gca24 آجر سخره ای

Gca24 آجر سخره ای

ابعاد
ca24: 100*100
Gcat25 آجر سخره ای

Gcat25 آجر سخره ای

ابعاد
cat25: 100*100
Gcat26 آجر سخره ای

Gcat26 آجر سخره ای

ابعاد
cat26: 70*70
Gcat27 آجر سخره ای

Gcat27 آجر سخره ای

ابعاد
cat27: 70*70

آجر کرکره ايي

Gk01 آجر کرکره ایی

Gk01 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk05 آجر کرکره ایی

Gk05 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk06 آجر کرکره ایی

Gk06 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk07 آجر کرکره ایی

Gk07 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk18 آجر کرکره ایی

Gk18 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk20 آجر کرکره ایی

Gk20 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk21 آجر کرکره ایی

Gk21 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk22 آجر کرکره ایی

Gk22 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk23 آجر کرکره ایی

Gk23 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk24 آجر کرکره ایی

Gk24 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr26 آجر کرکره ایی

Gkr26 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr27آجر کرکره ایی

Gkr27آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr28 آجر کرکره ایی

Gkr28 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr29 آجر کرکره ایی

Gkr29 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr30 آجر کرکره ایی

Gkr30 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr32 آجر کرکره ایی

Gkr32 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr33 آجر کرکره ایی

Gkr33 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr34 آجر کرکره ایی

Gkr34 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr35 آجر کرکره ایی

Gkr35 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr36 آجر کرکره ایی

Gkr36 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr37 آجر کرکره ایی

Gkr37 آجر کرکره ایی

ابعاد
kr32: 310*33*27
Gkt12 آجر کرکره ایی

Gkt12 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkt16 آجر کرکره ایی

Gkt16 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27

آجر نما نسور

نما ساختمان

فروش ويژه انواع آجرنما نسوز 

فروش تعداد محدودي از انواع آجرنما نسوز، جهت استعلام موجودي هر طرح تماس بگيريد


تعداد محدودي آجر نماي نسوز طرح رندم قرمز انگليسي به صورت ويژه با قيمت استثنايي به فروش مي رسد. جهت ارسال نمونه و مذاکره مي توانيد با همراه 09907873266 يا در تلگرام با شماره 09907873266 تماس بگيريد.

همچنين براي تمايل به هدايت حرارتي کم طراحي شده است تا محيط هاي عملياتي امن تر و کارآمد تر ايجاد کند. علاوه بر اين، آجر نسوز مي تواند در برابر انفجار جزئي که ممکن است در طي فرايند گرمايشي رخ دهد مقاومت نمايد. بسته به طراحي و ابزار در نظر گرفته شده ممکن است متراکم يا متخلخل باشد.
آجر نسوز نرم و سبک وزن است. آنها را مي توان به راحتي با اره دستي و يا هر ابزار ديگر مانند قلم و با حتي کمي تمرين برش داد رنگ آجر عايق متفاوت است اما معمولاً آنها قهوه اي روشن تا سفيد رنگ هستند در هوا مقاوم و بهترين عايق هستند و اين است که چرا آجرهاي نسوز عايق داراي خواص عايق بسيار عالي است.
آجر نماي نسوز چگونه ساخته مي شود
درباره خاک نسوز آجر چه مي دانيد؟
خواص فيزيکي آجر نسوز عايق
خريد آجر نما - مشاوره در خريد وفروش آجر نماي نسوز - از کجا آجر نماي نسوز را خريد کنيم؟

آجر نماي نسوز چگونه ساخته مي شود

اين محصول اجر از خاک رس تخصصي است که مي تواند مخلوط با موادي مانند منيزيم، کاربيد سيليکون، اکسيد آلومينيوم، سيليس و اکسيد کروم ساخته شود ترکيب دقيق اجر نسوز متفاوت است بسته به برنامه هاي کاربردي آن طراحي مي شود در صورتي که اجر خوب ساخته نشود ممکن است سبب ترک خوردگي و انفجار شود و در طول استفاده مي تواند علاوه بر مشکلات در پروژه تهديدي براي امنيت باشد.
حتي اگر آن به طور خاص براي محيط هاي حرارت بالا طراحي شده باشد آجر نسوز در نهايت در طول زمان مي تواند شروع به شکستن کند که نياز بازرسي منظم از محيط که اين محصول استفاده شده دارد و اگر آجر آسيب ديده شناسايي شد نياز به حذف آن و جايگزين با آجر جديد براي حصول اطمينان مي باشد اين عمل خطر ابتلا به صدمات، خرابي تجهيزات و مشکلات ديگر را کاهش مي دهد. آجر همچنين مي توانيد دوده و مواد ديگر را با طريق استفاده معمول جمع آوري کند و ممکن است نياز به پايين پاک کردن به صورت دوره اي باشد.
علاوه بر استفاده در نماي ساختمان بعضي از نقاط که در آن از آجرنسوز مي توانيد استفاده کنيد عبارتند از: شومينه، کوره چوب، کوره سوزاندن، کوره سراميک، ديگ و برخي از انواع آون ها استفاده مي شود شرکت ها براي آزمايش از دستور العمل و فرآيند توليد براي توسعه محصولات بهتر استفاده مي کنند که بهره وري و ايمني را بالا و کاهش در هزينه هاي نگهداري را افزايش مي دهد.

درباره خاک نسوز آجر چه مي دانيد؟

خاک نسوز آجر از خاک رس است که براي مقاومت به برابر حرارت پخته مي شود . براي عمليات نسوز مانند کوره و شومينه برخي از استفاده هاي آجرهاي نسوز هستند. آجر نسوز مي توانيد گرماي بيش از حد و يا همجوشي را بدون ذوب شدن حفظ کند. خاک نسوز آجر معمولاً از دي اکسيد سيليکون و اکسيد آلومينيوم است. فرآيند دخيل در توليد خاک آجر نسوز پخت در دماي بالا براي رسيدن به يک محصول منجمد و سراميکي است.
آجرهاي نسوز متراکم و سنگين از حرارت خاک رس و ترکيبي مناسب از آلومينا و سيليکا تشکيل شده است. اين نوع از مواد است که معمولاً در توابع کوره هاي مسکوني، صنعتي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد براي مدت طولاني به طول مي انجامد. بسياري از کساني که خاک اجر نسوز را براي استفاده هاي صنعتي خريد مي کنند ممکن است به خاطر خواص خاص مانند تخلخل و يا هدايت حرارتي اين خاک باشد خواص خاک آجر نسوز با اضافه کردن حجم مواد نسوز قابل تنظيم است.
در حالت معمول آجرهاي نسوز خاک رس متراکم مي تواند حرارت جذب و در همان زمان حفظ کنند. آجر خاک نسوز عايق، سبک و داراي هدايت حرارتي کم است و توانايي کمتر براي جذب گرما دارد آجرهاي نسوز عايق خواص نسوز را حفظ و در برابر درجه حرارت بسيار بالا مقاوم مي باشد. اين نوع از آجرهاي نسوز به طور گسترده اي در کوره هايي با برق و يا گاز استفاده مي شود.

خواص فيزيکي آجر نسوز عايق

تراکم: 604 کيلوگرم / متر مکعب
ضريب شکستگي: 1.52MPa
تغيير خطي دائمي روي حرارت مجدد در 24 ساعت 1280 ° C درجه سانتيگراد: 1.95?
مقاومت فشاري سرما: 2.01 مگاپاسکال
هدايت حرارتي 300 درجه سانتي گراد: 0.2 W / M ° K.
هدايت حرارتي 750 درجه سانتي گراد: 0.28 W / M ° K.
هدايت حرارتي 1000 درجه سانتي گراد: 0.32 W / M ° K.
ترکيب شيميايي آجر نسوزعايق
آلومينا: 37?
سيليس: 61?
اکسيد آهن: 1.6?

خريد آجر نما - مشاوره در خريد وفروش آجر نماي نسوز - از کجا آجر نماي نسوز را خريد کنيم؟

آيا مي دانيد اين آجر نسوز کاربردهاي مسکوني، تجاري و صنعتي دارد؟ قبل از خريد مطمئن شويد که ايا اين آجر نياز شما را برآورده مي کند چه نوع خاک نسوزي در آن به کار رفته است و آيا براي استفاده در صنعت شما مفيد است. اين بلوک از مواد نسوزي شامل مواد معدني غير فلز مورد استفاده در پوشش کوره، ديگ ها، شومينه و جعبه هاي آتش از آجر خاک نسوز براي مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و خاصيت هدايت حرارتي کم ساخته شده است.
مواد خام اوليه که براي ساخت آجر نما نسوز استفاده مي شود شامل خاک نسوز، سيليکات آلومينيوم هيدراته، منابع سيليس مانند شن و ماسه و کوارتزيت، مواد معدني و داشتن محتواي آلومينيوم بالا از جمله بوکسيت، کيانيت و دياسپور، مواد معدني منيزيم، کروميت، کربن و ميکا ورميکوليت مي باشد.
انواع فرآورده هاي نسوز مانند آجرهاي نسوز در کارخانجات مختلف به فروش مي رسانند به عنوان مثال، انواع پيش ساخته آجر نسوز جهت فروش براي استفاده در نماي ساختمان، براي توليد محصولات فلزي در صنايع آهن، فولاد و آلومينيوم وجود دارد اما آجر نسوز براي استفاده در اين محل ها براي نيازهاي حرارتي مختلف تهيه مي شود. لذا قبل از خريد دقت لازم را داشته باشيد ومشاوره لازم را انجام دهيد.
توجه: مهندسين مشاوره سايت استاد کار از مهندسين مکانيک و عمران با مدارک کارشناسي ارشد و دکتراي مي باشند که مي توانند شما را براي خريد انواع مصالح ساختماني از جمله آجر نسوز براي مصارف مختلف راهنمايي کنند. توصيه مي شود قبل از خريد و اجراء با ما مشورت کنيد.
نکته: براي مشاوره در معرفي نماکار مجرب و خريد آجر نما (آجر نماي نسوز) با سايت استاد کار تماس بگيريد.

مقالات مرتبط آجرنما و آجر نسوز

 

همکاري با ما

تهران: 02187761351 داخلی 3- اصفهان: 03132244251 جهت همکاري با جهت ارائه مصالح (آجر و ديگر مصالح) و يا خدمات مرتبط با صنعت ساختمان تماس بگيريد

 

تماس با استادکار 09353097929