آجر نما - آجر نمای نسوز

آجر نمای نسوزآجر نسوز، همچنین به عنوان آجر آتش شناخته می شود یک نوع از آجر تخصصی است که برای استفاده در محیط های با حرارت بالا مانند کوره ها و همچنین نمای داخلی و بیرونی ساختمان بکار می رود شرکت های متعددی آجر نسوز را با طیف وسیعی از شکل، اندازه و استیل تولید می کنند. آجر نسوز در درجه اول می تواند درجه حرارت بسیار بالا را بدون شکست تحمل کند.

سفارش محصول

جهت سفارش در تهران با شماره 02187761351 در اصفهان با شماره 03132244251 و دیگر شهرها با همراه 09907873266 تماس بگیرید.

جهت مشاهده نمونه محصول و مشخصات محصول با همراه 09907873266 در تلگرام تماس حاصل فرمایید.

محصولات آجرنما

روی محصول کلیک نمایید تا به بخش مربوطه هدایت شوید

 
آجرنما ساده

آجرنما ساده

آجرنما آنتیک

آجرنما آنتیک

آجرنما ترکیبی ابعادی

آجرنما ترکیبی ابعادی

آجرنما رستیک

آجرنما رستیک

آجرنما سخره ای

آجرنما سخره ای

آجر کرکره ای

آجر کرکره ای

فروش های ویژه آجر

 
# نوع مصالح نوع فروش ویژگی شهر ابعاد
1 آجرنسوز فروش وِیژه انگلیسی - رندوم قرمز امکان ارسال به تمامی شهرها 31*7*2.5
2 آجرنسوز قیمت مناسب انواع رنگ بندی امکان ارسال به تمامی شهرها ابعاد مختلف موجود است
3 آجر شیل فروش ویژه (محدود) - امکان ارسال به تمامی شهرها ابعاد مختلف موجود است
4 آجر نسوز فروش ویژه (محدود) نسوز شاموتی امکان ارسال به تمامی شهرها ابعاد مختلف موجود است
5 آجر لفتون فروش ویژه (محدود)  پک بندی شده امکان ارسال به تمامی شهرها -
(فروش ویژه) آجرنما نسوز قرمز طرح انگلیسی 
تهران: 02187761351 - اصفهان: 03132244251
 
 

آجرنما نسوز ساده

آجرنما ساده مدل S01 S03

آجرنما ساده مدل S01 S03

ابعاد
S01: 260*55*27
S03: 310*70*27
S04 آجرنما ساده مدل

S04 آجرنما ساده مدل

ابعاد
S04 : 100*100*27
S05آجرنما ساده مدل

S05آجرنما ساده مدل

ابعاد
S05: 200*200*30
S06 S08 آجرنما ساده مدل

S06 S08 آجرنما ساده مدل

ابعاد
S06: 260*55*27
S08: 310*70*27
S12 S14 آجرنما ساده مدل

S12 S14 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s12: 260*55*27
s14: 310*70*27
S15 آجرنما ساده مدل

S15 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s15: 100*100*27
S16 آجرنما ساده مدل

S16 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s16: 200*200*30
s23-s25 آجرنما ساده مدل

s23-s25 آجرنما ساده مدل

ابعداد
s23: 260*55*27
s25: 310*70*27
s33-s31 آجرنما ساده مدل

s33-s31 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s33: 310*70*27
s31: 260*55*27
S41 S39  آجرنما ساده مدل

S41 S39 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s41: 310*70*27
s39: 260*55*27
S57 S58 آجرنما ساده مدل

S57 S58 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s57: 310*70*27
s58: 100*100*27
S58 آجرنما ساده مدل

S58 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s58: 100*100*27
S65  آجرنما ساده مدل

S65 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s65: 310*70*27
S66  آجرنما ساده مدل

S66 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s66: 100*100*27
S72  آجرنما ساده مدل

S72 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s72: 600*100*27
S85  آجرنما ساده مدل

S85 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s85: 310*70*27
S87  آجرنما ساده مدل

S87 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s87: 600*100*27
S123 آجرنما ساده مدل

S123 آجرنما ساده مدل

ابعاد s123: 310*70*27
S124 آجرنما ساده مدل

S124 آجرنما ساده مدل

ابعاد s124: 310*70*27
S126 آجرنما ساده مدل

S126 آجرنما ساده مدل

ابعاد s126: 600*100*27
S127 آجرنما ساده مدل

S127 آجرنما ساده مدل

ابعاد s127: 310*70*27
S129 آجرنما ساده مدل

S129 آجرنما ساده مدل

ابعاد S129: 600*100*27
S133 آجرنما ساده مدل

S133 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s133: 310*70*27
S135 آجرنما ساده مدل

S135 آجرنما ساده مدل

ابعاد
s135: 600*100*27
St119 آجرنما ساده مدل

St119 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st119: 310*70*27
St120  St118  آجرنما ساده مدل

St120 St118 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st120: 260*55*27 st118: 310*70*27
St121 آجرنما ساده مدل

St121 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st121: 260*55*27
St122 آجرنما ساده مدل

St122 آجرنما ساده مدل

ابعاد
st122: 310*70*27

آجر آنتیک

Ga01-Ga03 آجر آنتیک

Ga01-Ga03 آجر آنتیک

ابعاد
a01: 260*55*27
a03: 310*55*27
Ga04 آجر آنتیک

Ga04 آجر آنتیک

ابعاد
a04: 100*100*27
Ga05 آجر آنتیک

Ga05 آجر آنتیک

ابعاد
a05: 200*200*27
Ga09-a11 آجر آنتیک

Ga09-a11 آجر آنتیک

ابعاد
a09: 260*55*27
a11: 310*70*27
Ga12 آجر آنتیک

Ga12 آجر آنتیک

ابعاد
a12: 100*100*27
Ga13 آجر آنتیک

Ga13 آجر آنتیک

ابعاد
a13: 200*200*27
Ga27 آجر آنتیک

Ga27 آجر آنتیک

ابعاد
a27: 310*70*27
Ga35 آجر آنتیک

Ga35 آجر آنتیک

ابعاد
a35: 310*70*27
Ga51 آجر آنتیک

Ga51 آجر آنتیک

ابعاد
a51: 310*70*27
Ga52 آجر آنتیک

Ga52 آجر آنتیک

ابعاد
a51: 100*100*27
Ga59 آجر آنتیک

Ga59 آجر آنتیک

ابعاد
a59: 310*70*27
Ga60 آجر آنتیک

Ga60 آجر آنتیک

ابعاد
a60: 100*100*27
Ga73 آجر آنتیک

Ga73 آجر آنتیک

ابعاد
a73: 310*70*27
Ga75-Ga74 آجر آنتیک

Ga75-Ga74 آجر آنتیک

ابعاد
a75: 260*65*27
a74: 220*55*27
Ga78-Ga79 آجر آنتیک

Ga78-Ga79 آجر آنتیک

ابعاد
a78: 220*55*27
a74: 260*65*27
Ga116-Ga117 آجر آنتیک

Ga116-Ga117 آجر آنتیک

ابعاد
a116: 260*65*27
a117: 220*55*27
Gat82 آجر آنتیک

Gat82 آجر آنتیک

ابعاد
at82: 310*70*27
Gat83 آجر آنتیک

Gat83 آجر آنتیک

ابعاد
at83: (220-60)*70*27
Gat120 آجر آنتیک

Gat120 آجر آنتیک

ابعاد
at120: 260*65*27
Gat126 آجر آنتیک

Gat126 آجر آنتیک

ابعاد
at126: (200-60)*70*27

آجرنما ابعادی

at87 آجرنما ابعادی

at87 آجرنما ابعادی

ابعاد
at87: 260*55*27
260*55*50
at89 آجرنما ابعادی

at89 آجرنما ابعادی

ابعاد
at89: 100*100*27
100*100*27
at90 آجرنما ابعادی

at90 آجرنما ابعادی

ابعاد
at90: 260*55*27 260*55*50
at92 آجرنما ابعادی

at92 آجرنما ابعادی

ابعاد
at92: 260*55*27
at94 آجرنما ابعادی

at94 آجرنما ابعادی

ابعاد
at94: 310*70*27
310*70*50
at97 آجرنما ابعادی

at97 آجرنما ابعادی

ابعاد
at97: 310*70*27
310*70*50
at107 آجرنما ابعادی

at107 آجرنما ابعادی

ابعاد
at107: 100*100*27
100*100*50
at110 آجرنما ابعادی

at110 آجرنما ابعادی

ابعاد
at110: 100*100*27
100*100*50
st92 آجرنما ابعادی

st92 آجرنما ابعادی

ابعاد
st92: 310*70*27
310*70*50
st94 آجرنما ابعادی

st94 آجرنما ابعادی

ابعاد
st92: 260*55*27
260*55*50
st98 آجرنما ابعادی

st98 آجرنما ابعادی

ابعاد
st98: 310*70*27
310*70*50
st101 آجرنما ابعادی

st101 آجرنما ابعادی

ابعاد
st101: 310*70*27
310*70*50

آجرنما رستیک

Gr02-Gr01 آجرنما رستیک

Gr02-Gr01 آجرنما رستیک

ابعاد
r02: 310*70*27
r01: 260*55*27
Gr03 آجرنما رستیک

Gr03 آجرنما رستیک

ابعاد
r03: 200*200*27
Gr05-r04 آجرنما رستیک

Gr05-r04 آجرنما رستیک

ابعاد
r05: 310*70*27
r04: 260*55*27
Gr06 آجرنما رستیک

Gr06 آجرنما رستیک

ابعاد
r06: 200*200*27
Gr08-Gr07 آجرنما رستیک

Gr08-Gr07 آجرنما رستیک

ابعاد
r08: 310*70*27
r07: 260*55*27
Gr10-r09 آجرنما رستیک

Gr10-r09 آجرنما رستیک

ابعاد
r10: 310*70*27
r09: 260*55*27
Gr12-Gr11 آجرنما رستیک

Gr12-Gr11 آجرنما رستیک

ابعاد
r12: 310*70*27 r11: 260*55*27
Gr17 آجرنما رستیک

Gr17 آجرنما رستیک

ابعاد
r17: 260*65*27
Gr18 آجرنما رستیک

Gr18 آجرنما رستیک

ابعاد
r18: 260*65*27
Gr20 آجرنما رستیک

Gr20 آجرنما رستیک

ابعاد
r20: 310*70*27
Gr22 آجرنما رستیک

Gr22 آجرنما رستیک

ابعاد
r22: 600*100*27
Gr23 آجرنما رستیک

Gr23 آجرنما رستیک

ابعاد
r23: 600*100*27
Gr24 آجرنما رستیک

Gr24 آجرنما رستیک

ابعاد
r24: 600*100*27
Gr25 آجرنما رستیک

Gr25 آجرنما رستیک

ابعاد
r25: 600*100*27
Gr26 آجرنما رستیک

Gr26 آجرنما رستیک

ابعاد
r26: 600*100*27
Grd28 آجرنما رستیک

Grd28 آجرنما رستیک

ابعاد
rd28: 310*33*27
260*25*27
Grd29 آجرنما رستیک

Grd29 آجرنما رستیک

ابعاد
rd29: 310*33*27
260*25*27

آجرنما سخره ایی

Gc01-Gc02 آجر سخره ای

Gc01-Gc02 آجر سخره ای

ابعاد
c01: 260*55
c02: 310*70
Gc04-Gc05 آجر سخره ای

Gc04-Gc05 آجر سخره ای

ابعاد
c04: 260*55
c05: 310*70
Gc08-Gc07 آجر سخره ای

Gc08-Gc07 آجر سخره ای

ابعاد
c07: 260*55
c08: 310*70
Gc11-Gc10 آجر سخره ای

Gc11-Gc10 آجر سخره ای

ابعاد
c10: 260*55
c11: 310*70
Gc28 آجر سخره ای

Gc28 آجر سخره ای

ابعاد
c28: 70*70
Gc29 آجر سخره ای

Gc29 آجر سخره ای

ابعاد
c29: 70*70
Gc30 آجر سخره ای

Gc30 آجر سخره ای

ابعاد
c30: 70*70
Gc31 آجر سخره ای

Gc31 آجر سخره ای

ابعاد
c31: 70*70
Gca03 آجر سخره ای

Gca03 آجر سخره ای

ابعاد
ca03: 100*100
Gca06 آجر سخره ای

Gca06 آجر سخره ای

ابعاد
ca06: 100*100
Gca21 آجر سخره ای

Gca21 آجر سخره ای

ابعاد
ca21: 100*100
Gca24 آجر سخره ای

Gca24 آجر سخره ای

ابعاد
ca24: 100*100
Gcat25 آجر سخره ای

Gcat25 آجر سخره ای

ابعاد
cat25: 100*100
Gcat26 آجر سخره ای

Gcat26 آجر سخره ای

ابعاد
cat26: 70*70
Gcat27 آجر سخره ای

Gcat27 آجر سخره ای

ابعاد
cat27: 70*70

آجر کرکره ایی

Gk01 آجر کرکره ایی

Gk01 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk05 آجر کرکره ایی

Gk05 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk06 آجر کرکره ایی

Gk06 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk07 آجر کرکره ایی

Gk07 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk18 آجر کرکره ایی

Gk18 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gk20 آجر کرکره ایی

Gk20 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk21 آجر کرکره ایی

Gk21 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk22 آجر کرکره ایی

Gk22 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk23 آجر کرکره ایی

Gk23 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gk24 آجر کرکره ایی

Gk24 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr26 آجر کرکره ایی

Gkr26 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr27آجر کرکره ایی

Gkr27آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr28 آجر کرکره ایی

Gkr28 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr29 آجر کرکره ایی

Gkr29 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr30 آجر کرکره ایی

Gkr30 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkr32 آجر کرکره ایی

Gkr32 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr33 آجر کرکره ایی

Gkr33 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr34 آجر کرکره ایی

Gkr34 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr35 آجر کرکره ایی

Gkr35 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr36 آجر کرکره ایی

Gkr36 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27
Gkr37 آجر کرکره ایی

Gkr37 آجر کرکره ایی

ابعاد
kr32: 310*33*27
Gkt12 آجر کرکره ایی

Gkt12 آجر کرکره ایی

ابعاد
600*48*27
Gkt16 آجر کرکره ایی

Gkt16 آجر کرکره ایی

ابعاد
310*33*27

آجر نما نسور

نما ساختمان

فروش ویژه انواع آجرنما نسوز 

فروش تعداد محدودی از انواع آجرنما نسوز، جهت استعلام موجودی هر طرح تماس بگیرید


تعداد محدودی آجر نمای نسوز طرح رندم قرمز انگلیسی به صورت ویژه با قیمت استثنایی به فروش می رسد. جهت ارسال نمونه و مذاکره می توانید با همراه 09907873266 یا در تلگرام با شماره 09907873266 تماس بگیرید.

همچنین برای تمایل به هدایت حرارتی کم طراحی شده است تا محیط های عملیاتی امن تر و کارآمد تر ایجاد کند. علاوه بر این، آجر نسوز می تواند در برابر انفجار جزئی که ممکن است در طی فرایند گرمایشی رخ دهد مقاومت نماید. بسته به طراحی و ابزار در نظر گرفته شده ممکن است متراکم یا متخلخل باشد.
آجر نسوز نرم و سبک وزن است. آنها را می توان به راحتی با اره دستی و یا هر ابزار دیگر مانند قلم و با حتی کمی تمرین برش داد رنگ آجر عایق متفاوت است اما معمولاً آنها قهوه ای روشن تا سفید رنگ هستند در هوا مقاوم و بهترین عایق هستند و این است که چرا آجرهای نسوز عایق دارای خواص عایق بسیار عالی است.
آجر نمای نسوز چگونه ساخته می شود
درباره خاک نسوز آجر چه می دانید؟
خواص فیزیکی آجر نسوز عایق
خرید آجر نما - مشاوره در خرید وفروش آجر نمای نسوز - از کجا آجر نمای نسوز را خرید کنیم؟

آجر نمای نسوز چگونه ساخته می شود

این محصول اجر از خاک رس تخصصی است که می تواند مخلوط با موادی مانند منیزیم، کاربید سیلیکون، اکسید آلومینیوم، سیلیس و اکسید کروم ساخته شود ترکیب دقیق اجر نسوز متفاوت است بسته به برنامه های کاربردی آن طراحی می شود در صورتی که اجر خوب ساخته نشود ممکن است سبب ترک خوردگی و انفجار شود و در طول استفاده می تواند علاوه بر مشکلات در پروژه تهدیدی برای امنیت باشد.
حتی اگر آن به طور خاص برای محیط های حرارت بالا طراحی شده باشد آجر نسوز در نهایت در طول زمان می تواند شروع به شکستن کند که نیاز بازرسی منظم از محیط که این محصول استفاده شده دارد و اگر آجر آسیب دیده شناسایی شد نیاز به حذف آن و جایگزین با آجر جدید برای حصول اطمینان می باشد این عمل خطر ابتلا به صدمات، خرابی تجهیزات و مشکلات دیگر را کاهش می دهد. آجر همچنین می توانید دوده و مواد دیگر را با طریق استفاده معمول جمع آوری کند و ممکن است نیاز به پایین پاک کردن به صورت دوره ای باشد.
علاوه بر استفاده در نمای ساختمان بعضی از نقاط که در آن از آجرنسوز می توانید استفاده کنید عبارتند از: شومینه، کوره چوب، کوره سوزاندن، کوره سرامیک، دیگ و برخی از انواع آون ها استفاده می شود شرکت ها برای آزمایش از دستور العمل و فرآیند تولید برای توسعه محصولات بهتر استفاده می کنند که بهره وری و ایمنی را بالا و کاهش در هزینه های نگهداری را افزایش می دهد.

درباره خاک نسوز آجر چه می دانید؟

خاک نسوز آجر از خاک رس است که برای مقاومت به برابر حرارت پخته می شود . برای عملیات نسوز مانند کوره و شومینه برخی از استفاده های آجرهای نسوز هستند. آجر نسوز می توانید گرمای بیش از حد و یا همجوشی را بدون ذوب شدن حفظ کند. خاک نسوز آجر معمولاً از دی اکسید سیلیکون و اکسید آلومینیوم است. فرآیند دخیل در تولید خاک آجر نسوز پخت در دمای بالا برای رسیدن به یک محصول منجمد و سرامیکی است.
آجرهای نسوز متراکم و سنگین از حرارت خاک رس و ترکیبی مناسب از آلومینا و سیلیکا تشکیل شده است. این نوع از مواد است که معمولاً در توابع کوره های مسکونی، صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد برای مدت طولانی به طول می انجامد. بسیاری از کسانی که خاک اجر نسوز را برای استفاده های صنعتی خرید می کنند ممکن است به خاطر خواص خاص مانند تخلخل و یا هدایت حرارتی این خاک باشد خواص خاک آجر نسوز با اضافه کردن حجم مواد نسوز قابل تنظیم است.
در حالت معمول آجرهای نسوز خاک رس متراکم می تواند حرارت جذب و در همان زمان حفظ کنند. آجر خاک نسوز عایق، سبک و دارای هدایت حرارتی کم است و توانایی کمتر برای جذب گرما دارد آجرهای نسوز عایق خواص نسوز را حفظ و در برابر درجه حرارت بسیار بالا مقاوم می باشد. این نوع از آجرهای نسوز به طور گسترده ای در کوره هایی با برق و یا گاز استفاده می شود.

خواص فیزیکی آجر نسوز عایق

تراکم: 604 کیلوگرم / متر مکعب
ضریب شکستگی: 1.52MPa
تغییر خطی دائمی روی حرارت مجدد در 24 ساعت 1280 ° C درجه سانتیگراد: 1.95٪
مقاومت فشاری سرما: 2.01 مگاپاسکال
هدایت حرارتی 300 درجه سانتی گراد: 0.2 W / M ° K.
هدایت حرارتی 750 درجه سانتی گراد: 0.28 W / M ° K.
هدایت حرارتی 1000 درجه سانتی گراد: 0.32 W / M ° K.
ترکیب شیمیایی آجر نسوزعایق
آلومینا: 37٪
سیلیس: 61٪
اکسید آهن: 1.6٪

خرید آجر نما - مشاوره در خرید وفروش آجر نمای نسوز - از کجا آجر نمای نسوز را خرید کنیم؟

آیا می دانید این آجر نسوز کاربردهای مسکونی، تجاری و صنعتی دارد؟ قبل از خرید مطمئن شوید که ایا این آجر نیاز شما را برآورده می کند چه نوع خاک نسوزی در آن به کار رفته است و آیا برای استفاده در صنعت شما مفید است. این بلوک از مواد نسوزی شامل مواد معدنی غیر فلز مورد استفاده در پوشش کوره، دیگ ها، شومینه و جعبه های آتش از آجر خاک نسوز برای مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و خاصیت هدایت حرارتی کم ساخته شده است.
مواد خام اولیه که برای ساخت آجر نما نسوز استفاده می شود شامل خاک نسوز، سیلیکات آلومینیوم هیدراته، منابع سیلیس مانند شن و ماسه و کوارتزیت، مواد معدنی و داشتن محتوای آلومینیوم بالا از جمله بوکسیت، کیانیت و دیاسپور، مواد معدنی منیزیم، کرومیت، کربن و میکا ورمیکولیت می باشد.
انواع فرآورده های نسوز مانند آجرهای نسوز در کارخانجات مختلف به فروش می رسانند به عنوان مثال، انواع پیش ساخته آجر نسوز جهت فروش برای استفاده در نمای ساختمان، برای تولید محصولات فلزی در صنایع آهن، فولاد و آلومینیوم وجود دارد اما آجر نسوز برای استفاده در این محل ها برای نیازهای حرارتی مختلف تهیه می شود. لذا قبل از خرید دقت لازم را داشته باشید ومشاوره لازم را انجام دهید.
توجه: مهندسین مشاوره سایت استاد کار از مهندسین مکانیک و عمران با مدارک کارشناسی ارشد و دکترای می باشند که می توانند شما را برای خرید انواع مصالح ساختمانی از جمله آجر نسوز برای مصارف مختلف راهنمایی کنند. توصیه می شود قبل از خرید و اجراء با ما مشورت کنید.
نکته: برای مشاوره در معرفی نماکار مجرب و خرید آجر نما (آجر نمای نسوز) با سایت استاد کار تماس بگیرید.

مقالات مرتبط آجرنما و آجر نسوز

 

همکاری با ما

تهران: 02187761351 - اصفهان: 03132244251 جهت همکاری با جهت ارائه مصالح (آجر و دیگر مصالح) و یا خدمات مرتبط با صنعت ساختمان تماس بگیرید

Customer ReviewsLeave your reviews
با تشکر از اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید.
ممنون می شوم در خصوص ترکیب استفاده از آجر و سنگ در نما توضیحاتی بفرمایید
با تشکر از وب سایت خوب شما
بهترین کیفیت و تنوع محصولات ساختمانی
Leave your reviews